"W.J.Reddin & Associates stelt managers in staat hun effectiviteit

en dat van hun team of organisatie in belangrijke mate te verhogen."

Reddin School of Management

Sinds 1972 hebben talloze managers in een groot aantal landen een management opleiding van Reddin gevolgd en daarmee de basis gelegd voor hun succes als manager. De opleidingen worden door veel organisaties gezien als een belangrijk onderdeel van hun Management Development programma. De ‘open’ trainingen worden gevolgd door managers van allerlei verschillende organisaties en ondernemingen. Ze bieden een intensieve en buitengewoon plezierige leerervaring die hoog gewaardeerd wordt door de deelnemers.

(Lees meer over het 3D Managers Effectiviteit Seminar)
 

           Geschenk !!!

Reddin Businessgame 'Profit and Value'

Een online, virtueel en interactief businessgame
 

Kosten:             geen

Tijdbesteding:   ca 4 uren

Deelnemers:     4 deelnemers of 4 teams 
 

Het Reddin Businessgame ‘Profit and Value’ versterkt spelenderwijs de vaardigheid in ondernemen en ondernemerschap. Het wordt zowel gespeeld door managers tijdens hun MBA opleiding, als door medewerkers van verschillend functieniveau tijdens bedrijfstrainingen. Het is niet alleen een ideale oefening, het laat deelnemers ook zien of ze in staat zijn ‘te gaan voor de winst’ en waarde kunnen toevoegen aan hun onderneming. Het businessgame  is een fascinerende online activiteit, waarin de deelnemers hun commerciële flair en resultaatgerichtheid testen en waarin ze worden uitgedaagd om met hun onderneming zaken te doen in een sterk concurrerende markt. Op interactieve wijze strijden deelnemers in één en dezelfde mark. Leuk, leerzaam en spannend.

Neem voor deelname telefonisch contact met ons op:
                     0341 - 55 11 17                   

 

Resultaatgericht management

Er bestaat een duidelijke en directe relatie tussen het succes van een organisatie en de effectiviteit van het management. Daarom neemt met het groeien van een organisatie de behoefte aan competente managers toe. Ontwikkelingen op het gebied van de technologie, de grote aandacht voor kwaliteit, de situatie in de markt, de groeiende internationale concurrentie en de druk op de kosten maken een toename noodzakelijk van efficiency, flexibiliteit, en vooral resultaatgerichtheid.
(Lees meer over Resultaatgericht management)
 

De Outputgerichte Organisatie

Reddin biedt managers een set praktische gereedschappen om de effectiviteit van zowel de organisatie als van het team en de medewerkers te verbeteren. Het gaat er bij Reddin om de “ontwikkeling van de organisatie” uit handen te nemen van psychologen, sociologen of bedrijfskundigen en weer terug te leggen in de handen van managers.
(Lees meer over de outputgericht organisatie)
 

Management bij de Overheid

De overheid moet effectiever, efficiënter en transparanter werken. Ze moet voldoen aan ambitieuze hervormingsplannen omtrent nieuwe bestuurlijke structuren, vermindering van regelgeving, openheid in overheidscommunicatie, optimaal gebruik van informatie- en communicatietechnologie.
(Lees meer over Management bij de Overheid)


Het Nieuwe Werken

‘Het Nieuwe Werken’: de mens centraal, sturen op resultaat, plaats- en tijdonafhankelijk, ondersteund door moderne technologie.
 

‘Het Nieuwe Werken’ is een visie om het concurrentievermogen en de productiviteit van een onderneming te verbeteren. Effectiviteit, output en resultaatgerichtheid zijn de centrale thema’s. Recente ontwikkelingen in de ICT maken ‘Het Nieuwe Werken’ technisch mogelijk, economische omstandigheden maken het noodzakelijk en maatschappelijke ontwikkelingen maken het wenselijk.
(Lees meer over 'Het Nieuwe Werken')

 

Integraal Management

Integraal management is een managementconcept, waarbij integraal wordt gestuurd op de output en de daaraan verbonden productiemiddelen op grond van een (strategisch) beleidsplan en waarover verantwoording wordt afgelegd. Het doel van integraal management is het creëren van een bestuursvorm die resultaatverantwoordelijkheid bevordert, de aanspreekbaarheid van leidinggevenden vergroot en de effectiviteit en vraaggerichtheid van de organisatieonderdelen versterkt.
(lees meer over Integraal Management)


Organisatie Verandering

De aandacht voor het menselijke potentieel in een organisatie, het gerichte beheer en de ontwikkeling daarvan wordt steeds intensiever. Oorzaken van deze vergrote aandacht zijn onder andere de schaarste aan gekwalificeerd personeel en het onderkennen van het belang van op de eigen organisatie gerichte opgeleide en getrainde medewerkers.
Daarnaast blijkt voor steeds meer organisaties dat “zoals ze het gisteren deden” vandaag niet meer werkt en morgen zelfs tot verlies kan leiden. Willen organisaties succesvol blijven dan moeten ze tijdig veranderingen doorvoeren in de organisatiestructuur en -cultuur, in de manier van werken of in de te leveren producten of diensten.
(Lees meer over Organisatie Verandering)
 

      

NIEUW

3-D LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM

Een uniek 'Online' Management Development Programma
met plenaire sessies, teamsessies en  individuele sessies.

-  managementtheorieën
-  assessments

-  cases

 

Lees meer >

 

Reddin’s 3D Leadership Model

Lees meer > 

 ______________________________________________________

Reddin’s 3-D Management Concept

Lees meer >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Open Seminars 2021:
 

3D Managers Effectiviteit
Seminar (3-D MES)

 

In het voorjaar konden

geen seminars plaatsvinden

Het eerste open seminar dit najaar is:
14 - 19 november 2021

 

Open seminars in 2202:

20 - 25 februar
15 - 20 meiInschrijven

 

Informeer je manager

© 2021 WJ Reddin | Webdesign Blanc Webdesign