3D Performance Management Training (3D PMT)

 

Algemeen

Onder Performance Management verstaan we alle acties die worden ondernomen om te sturen op de prestaties en de competenties van mensen in de organisatie. Het is een output georiënteerde management methode, wat wil zeggen dat de gewenste resultaten het uitgangspunt zijn. Het is een benadering die duidelijkheid biedt over welke resultaten verwacht worden van de organisatie als geheel en welke resultaten verwacht worden van de afzonderlijke delen van de organisatie, van de managers en van de medewerkers. Het is een manier van managen die succesvol presteren bevordert. Het is een continu proces van:

 1. Planning (ik weet wat ik moet doen en waarom) 
 2. Coaching (ik krijg ondersteuning om die prestaties te leveren en om mijn competenties te verbeteren) 
 3. Beoordeling (ik weet of ik mijn prestaties heb geleverd en welke competenties ik nog moet verbeteren ) 
 4. Beloning (mijn prestaties worden gewaardeerd en beloond)
   

Aan Performance Management ligt een duidelijke mens- en organisatievisie ten grondslag. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat mensen van nature gemotiveerd zijn als zij:

 • weten welke verwachtingen er zijn over hun prestaties
 • betrokken zijn bij het vaststellen van door hen te realiseren doelstellingen
 • de ruimte krijgen om zelfstandig te werken aan het realiseren van die doelstellingen
 • een herkenbare bijdrage leveren aan iets wat ze belangrijk of waardevol achten
 • een bijdrage kunnen leveren op het gebied waar ze goed in (willen) zijn
 • duidelijke feedback krijgen met betrekking tot hun resultaten en competenties
 • in de gelegenheid zijn zich verder te ontwikkelen

 •  

De 3-D Performance Management Training is een programma van twee aaneengesloten dagen. Deelnemers verkrijgen inzicht in de principes van Performance Management en leren de stappen die genomen moeten worden om hiermee succesvol te zijn.

Dag 1
Het formuleren van Maatstaven, Doelstellingen, Actieplannen, de benodigde Bevoegdheden en de Competenties zijn centrale thema’s. Het Target Setting gesprek is een belangrijke vaardigheid die geoefend wordt.

Dag 2
Feedback, Assertiviteit, Valkuilen bij Beoordelen en Competentieontwikkeling zijn centrale thema’s. Het Beoordeling gesprek (of  Functionering gesprek) is een belangrijke vaardigheid die geoefend wordt.


Doelstellingen van de training

 • Het concept van resultaatgericht management begrijpen
 • Het Performance Management systeem en proces begrijpen
 • Effectief kunnen invoeren van een performance cultuur en een performance appraisal proces
 • Functiedoelstellingen, Competentie Development doelstellingen en Actieplannen kunnen opstellen
 • Kunnen uitvoeren van beoordelingen en beoordelingsgesprekken die de motivatie, de performance en de productiviteit van de medewerker verhogen. 


Deelnemers aan de 3D PMT

De 3D PMT is een in-company trainingsprogramma waar zowel het topmanagement als het hoger- en het midden management aan deelneemt. De deelnemers bepalen voor een groot deel zelf het succes van het seminar door hun voorbereiding op het seminar met behulp van een aantal huiswerkopdrachten, toepassing van de eigen praktijk tijdens de trainingsblokken, de inzet bij het oefenen van de verschillende vaardigheden en het toetsen van het eigen functioneren. 

Om met een consultant te overleggen over uw specifieke wensen en verwachtingen belt u:   +31 (0)341 551 117

 

(Lees meer over Performance management)
 

Open Seminars 2021:
 

3D Managers Effectiviteit
Seminar (3-D MES)

 

In het voorjaar konden

geen seminars plaatsvinden

Het eerste open seminar dit najaar is:
14 - 19 november 2021

 

Open seminars in 2202:

20 - 25 februar
15 - 20 meiInschrijven

 

Informeer je manager

© 2021 WJ Reddin | Webdesign Blanc Webdesign