3D Seminar Effectief Coachen (3D SEC)

 

Coachen is een dagelijkse, meestal informele aangelegenheid. De coach helpt, stimuleert, confronteert, reflecteert en wijst op valkuilen. Hij herkent problemen, kan zich goed inleven en heeft de techniek zijn (steeds mondiger) medewerkers te coachen naar "beter functioneren". Het succes van een organisatie ligt voor een belangrijk deel in de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd en in het leereffect dat daarvan uitgaat. Hier ligt een taak voor de leidinggevende als coach. Hij laat de medewerkers, zonder dat ze zich aangevallen voelen, naar zichzelf, naar hun werk en naar elkaar kijken. De leidinggevende als coach is de stok achter de deur, die voorkomt dat wordt teruggegrepen naar oude vastgeroeste gewoontes. Coachen is werken op langere termijn en moet geïntegreerd zijn in het leiderschap.
 

Structuur van het seminar

Het 3-D Seminar Effectief Coachen bestaat uit drie blokken van twee dagen. Deelnemers verkrijgen inzicht in de eisen die aan een coach worden gesteld en ontwikkelen vaardigheden om aan die eisen te voldoen. Voorafgaand wordt enige theorie bestudeerd en een korte praktijkcase voorbereidt. In de eerste twee blokken worden stapsgewijs alle aspecten van coachen behandeld en toegepast.Tussen de blokken worden praktijkopdrachten uitgevoerd. In het derde blok worden integrale coachingsopdrachten uitgevoerd. In dit blok spelen professionele acteurs de rol van degene die wordt gecoacht.
 

Doelstelling van het Seminar

Het seminar biedt praktische vaardigheden en waardevolle inzichten om een succesvolle coach te worden. De deelnemers leren wat de spelregels van het coachen zijn, ze leren te beslissen wanneer, waar, waarom, wie en hoe er gecoacht moet worden en voor welke valkuilen men op moet passen. Aan het eind van het seminar zijn de deelnemers beter in staat om zelfstandig en systematisch een coachingstraject planmatig te realiseren.


Deelnemers aan het Seminar

Het 3-D Seminar Effectief Coachen is bedoeld voor leidinggevenden op MBO/HBO niveau (verkregen door opleiding of ervaring) die de talenten van hun medewerkers maximaal willen ontwikkelen en benutten ten gunste van de resultaten waar zij als leidinggevenden verantwoordelijk voor zijn.

  

Seminar Programma

Door middel van een werkboek, korte inleidingen, tests, cases, oefeningen en video-voorbeelden worden de vele aspecten van coachend leidinggeven inzichtelijk gemaakt en wordt geoefend in de toepassing ervan.

De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan de orde:

 • Het belang van coachen
 • Wat bevordert en wat belemmert het coachen in organisaties?
 • Het coachingsproces
 • Hoe mensen leren
 • Met welke stijlen gecoacht kan worden
 • Coachinggesprekken voeren
 • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden toekennen
 • Motivatie mogelijk maken en demotivatie voorkomen
 • Adviseren en instrueren
 • Het geven en ontvangen van feedback
 • De gereedschappen van een coach
 • De valkuilen voor een coach
 • Het plan voor een coachingtraject

 

(Lees meer over coachen)           (Download een brochure)
 

© 2018 WJ Reddin | Webdesign Blanc Webdesign