3D Managers Effectiviteit Seminar (3D MES)


-  Click hier voor een 3-D MES Multimedia Presentatie  -

 


Open trainingen 2021 en 2022

 

's Hertogenbosch, 14 - 19 november
Noordwijkerhout, 20 - 25 februari 2022
Ermelo, 15 - 20 mei 2022                

Parijs, 3 – 8 oktober 2021
Miami, 24 oktober –29 oktober 021
Londen, 14 november – 19 november 2021
 

Profiel van de deelnemer

Management is een vak. De manager behaalt zijn doelstellingen door middel van een proces van sturing en gedragsbeïnvloeding. Managers met een academische of HBO opleiding met ervaring in een managementfunctie kunnen deelnemen aan deze training.


Training Doelen

Het 3D Managers Effectiviteit Seminar® (3D MES®) biedt een gestructureerd programma aan dat zijn waarde in vele landen heeft bewezen.

Het 3D MES heeft vier fasen:

 • Fase 1: Voorbereidend werk
  •  De output van deze fase is kennis van het 3D Leiderschaps Model en het 3D Management concept;
 • Fase 2: Cognitieve oefeningen
  • De output van deze fase is begrip van de 3D methode;
 • Fase 3: Cases
  • De output van deze fase is het in staat zijn de 3D methode toe te passen.
 • Fase 4: Persoonlijke applicatie
  • De output van deze fase is een toegenomen managerseffectiviteit van de deelnemers in hun functie.


Content

De output van het 3D MES® is:

Skills in:

 • Analyseren van situaties
 • Analyseren van het gedrag van zichzelf en van anderen
 • Herkennen van verborgen vragen en verwachtingen
 • Gebruik maken van het meer effectieve gedrag in een specifieke situatie
 • Effectief functioneren in een team
 • Verbeteren van de teameffectiviteit
 • De output van functies beoordelen
 • Functies meetbaar maken
 • Evalueren van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en benutting van middelen.
   

 Awareness:

 • De eigen managementstijl
 • De eigen stijlflexibiliteit
 • Managementstijlen van anderen
 • Het gedrag van teams
 • de effectiviteit van het eigen gedrag en dat van anderen
 • Het teamproces en de mate van effectiviteit
 • De eigen bijdrage in samenhang met het team en/of de


Voorbereidend Interview:

Een voorbereidend interview met elke deelnemer afzonderlijk vindt minimaal 6 weken voorafgaande aan de training plaats.


Voorbereidend werk

Het voorbereidende werk bestaat uit 15 studieopdrachten die uitgevoerd moeten zijn voordat de training plaatsvindt.


Action Learning:

Action Learning is een belangrijk didactisch instrument tijdens de training.


Team Responsibility:

Deelnemers en teams nemen de verantwoordelijkheid op zich om met elkaar en van elkaar te leren.


Feedback:

Op gestructureerde wijze ontvangen deelnemers open en oprechte feedback over hoe zij door anderen worden waargenomen in termen van effectiviteit.

 

 

Informatiebijeenkomst


Kosten:

Kosten voor deelname aan het 3D MES® bedragen € 3.595,-, exclusief BTW.

Indicatie hotelkosten inclusief logies € 1.195.-     Deze kosten worden apart in rekening gebracht.

Alle prijzen zijn per persoon en onder voorbehoud van wijzigingen.
 

Inschrijven
3D Managers Effectiviteit  
Seminar® (3D MES®)


Trainingen met open aanmelding 2021 - 2022:

's Hertogenbosch, 14 - 19 november
Noordwijkerhout, 20 - 25 februari 2022
Ermelo, 15 - 20 mei 2022                

Parijs, 3 – 8 oktober 2021
Miami, 24 oktober –29 oktober 021
Londen, 14 november – 19 november 2021

 

Het 3D MES® kan als incompany training geleverd worden wat een een belangrijke besparing oplevert wanneer meer dan 12 managers van eenzelfde organisatie deelnemen. Met de organisatie wordt overlegd over de meest effectieve aanpak.

Om met een consultant te overleggen over uw specifieke wensen en verwachtingen belt u:

+31 (0)341 -  55 11 17

 

 

Open Seminars 2021:
 

3D Managers Effectiviteit
Seminar (3-D MES)

 

In het voorjaar konden

geen seminars plaatsvinden

Het eerste open seminar dit najaar is:
14 - 19 november 2021

 

Open seminars in 2202:

20 - 25 februar
15 - 20 meiInschrijven

 

Informeer je manager

© 2021 WJ Reddin | Webdesign Blanc Webdesign