“Het is nooit te laat om te zijn wie je had kunnen zijn"

George Elliot

3D Managers Effectiviteit Seminar (3D MES)


-  Click hier voor een 3-D MES Multimedia Presentatie  -

 


Open trainingen 2017

 

Amsterdam    12 - 17 Maart 2017       Botswana       13 - 18 Augustus 2017
Paris             16 - 21 April 2017         Amsterdam  24 - 29 September 2017
Pretoria         21 - 26 Mei 2017          London         05 - 10 November 2017
Miami            13-18 Augustus 2017    Amsterdam   10 - 15 December 2017
Amsterdam    11 - 16 Juni 2017

 

Profiel van de deelnemer

Management is een vak. De manager behaalt zijn doelstellingen door middel van een proces van sturing en gedragsbeïnvloeding. Managers met een academische of HBO opleiding met ervaring in een managementfunctie kunnen deelnemen aan deze training.


Training Doelen

Het 3D Managers Effectiviteit Seminar® (3D MES®) biedt een gestructureerd programma aan dat zijn waarde in vele landen heeft bewezen.

Het 3D MES heeft vier fasen:

 • Fase 1: Voorbereidend werk
  •  De output van deze fase is kennis van het 3D Leiderschaps Model en het 3D Management concept;
 • Fase 2: Cognitieve oefeningen
  • De output van deze fase is begrip van de 3D methode;
 • Fase 3: Cases
  • De output van deze fase is het in staat zijn de 3D methode toe te passen.
 • Fase 4: Persoonlijke applicatie
  • De output van deze fase is een toegenomen managerseffectiviteit van de deelnemers in hun functie.


Content

De output van het 3D MES® is:

Skills in:

 • Analyseren van situaties
 • Analyseren van het gedrag van zichzelf en van anderen
 • Herkennen van verborgen vragen en verwachtingen
 • Gebruik maken van het meer effectieve gedrag in een specifieke situatie
 • Effectief functioneren in een team
 • Verbeteren van de teameffectiviteit
 • De output van functies beoordelen
 • Functies meetbaar maken
 • Evalueren van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en benutting van middelen.
   

 Awareness:

 • De eigen managementstijl
 • De eigen stijlflexibiliteit
 • Managementstijlen van anderen
 • Het gedrag van teams
 • de effectiviteit van het eigen gedrag en dat van anderen
 • Het teamproces en de mate van effectiviteit
 • De eigen bijdrage in samenhang met het team en/of de


Voorbereidend Interview:

Een voorbereidend interview met elke deelnemer afzonderlijk vindt minimaal 6 weken voorafgaande aan de training plaats.


Voorbereidend werk

Het voorbereidende werk bestaat uit 15 studieopdrachten die uitgevoerd moeten zijn voordat de training plaatsvindt.


Action Learning:

Action Learning is een belangrijk didactisch instrument tijdens de training.


Team Responsibility:

Deelnemers en teams nemen de verantwoordelijkheid op zich om met elkaar en van elkaar te leren.


Feedback:

Op gestructureerde wijze ontvangen deelnemers open en oprechte feedback over hoe zij door anderen worden waargenomen in termen van effectiviteit.

 

 

Informatiebijeenkomst


Kosten:

Kosten voor deelname aan het 3D MES® bedragen € 3.495,-, exclusief BTW.

Indicatie hotelkosten inclusief logies € 1.173.-     Deze kosten worden apart in rekening gebracht.

Alle prijzen zijn per persoon en onder voorbehoud van wijzigingen.
 

Inschrijven
3D Managers Effectiviteit  
Seminar® (3D MES®)


Trainingen met open aanmelding:

Amsterdam   12 - 17 Maart 2017      
Paris             16 - 21 April 2017           
Pretoria        07 - 12 Mei 2017         
Miami           13 - 18 Augustus 2017       
Amsterdam   11 - 16 Juni 2017
Pretoria        06 - 11 Augustus 2017
Amsterdam   24 - 29 September 2017
London          05 - 10 November 2017
Amsterdam   10 - 15 December 2017

 

 

Het 3D MES® kan als incompany training geleverd worden wat een een belangrijke besparing oplevert wanneer meer dan 12 managers van eenzelfde organisatie deelnemen. Met de organisatie wordt overlegd over de meest effectieve aanpak.

Om met een consultant te overleggen over uw specifieke wensen en verwachtingen belt u:

+31 (0)341 -  55 11 17

 

 

Open Seminars:
 

3D Managers Effectiviteit 
Seminar (3-D MES)

12 - 17 maart 2017
13 - 18 Augustus 2017
24 - 29 september 2017
10 - 15 december 2017

 

Inschrijven
 

Informeer je manager

© 2017 WJ Reddin | Webdesign Blanc Webdesign