"Voor managers werken verplichtingen verlammend; resultaten bevrijdend".

Bill Reddin

3D Managers Effectiviteit Seminar (3D MES)

'Wat wordt van mij verwacht?’ 
'Hoe kom ik over als manager?’
'Waar gaat het om in mijn functie?’
'Haal ik wel het beste uit mijn team?’
'Haal ik wel het beste uit elke medewerker?’
'Hoe word ik een meer effectieve manager?’
'Zitten er niet te veel aapjes op mijn schouder?’
‘Neem ik niet het verkeerde hooi op mijn vork?’
‘Heb ik wel een correct beeld van mezelf als manager?’
‘Kan ik met meer plezier en meer gemak mijn werk doen?’

 

In het 3D Managers Effectiviteit Seminar® (3D MES®) gaan de deelnemers met dit soort vragen aan het werk en vinden ze er antwoorden op.


Ontwerp van het 3D MES®

Het 3-D MES is een zesdaagse training, die in een hotelaccommodatie plaatsvindt. Het seminar begint om 17.15 uur op de eerste dag en eindigt om 13.00 uur op de zesde dag. Deze tijdsperiode loopt gewoonlijk van zondagmiddag tot vrijdagmiddag. Er wordt lang en intensief gewerkt. Elke morgen wordt om 08.00 uur 's morgen in de conferentiezaal gestart. Deelnemers werken soms door tot tegen middernacht. Ongeveer 80% van het seminar vindt plaats in de teamkamers met een team van 5 of 6 managers. Deelnemers die in de arbeidssituatie nauw samenwerken kunnen wel samen deelnemen aan het seminar, maar zullen niet in een zelfde team geplaatst worden.

Tijdens het seminar is ‘Effectiviteit’ het centrale thema.
Het programma is gebouwd op drie belangrijke pijlers:

  • Situationeel management
  • Teammanagement
  • Outputmanagement

(Lees meer over deze drie belangrijke pijlers)

Het 3D MES® confronteert de teams met een grote verscheidenheid aan problemen die zij moeten oplossen. Problemen, die vaak gerelateerd zijn aan methoden waarmee managerseffectiviteit kan worden bereikt door de herkenning van de realiteit van de problemen en de beste benadering hiervan. Teams lossen deze problemen op in hun teamkamer, om daarna de andere teams te ontmoeten in de conferentiezaal, waar ze hun oplossingen presenteren en de effectiviteit van de besluitvorming en uitvoering vergelijken.

Het doel van het 3D MES® is de kennis, attitude en vaardigheden met betrekking tot de principes van Effectief Leiderschap te internaliseren, op zo'n manier dat ze een vanzelfsprekend deel worden van het werkgedrag van de manager.

Deelnemers aan het 3D MES®

Het 3D MES® is ontwikkeld ten behoeve van managers op alle functieniveau´s. Het is een uitdagend programma voor managers die beschikken over een academisch of HBO+ niveau en over management ervaring. Aan het seminar nemen managers deel van veel verschillende organisaties en ondernemingen. De veelsoortige praktijkervaringen van de deelnemers blijkt een buitengewoon waardevol element te zijn in het seminar.

De vijf fasen van leren in het 3D MES®

Het seminar kan worden onderverdeeld in vijf verschillende leerfasen: .

  • Voorbereidend werk: Dit is de fase van de voorbereiding
  • Dag één en twee: Dit is de fase van de concept beheersing.
  • Dag drie: Dit is de fase van toepassing in case studies.
  • Dag vier, vijf en zes: Dit is de toepassing op de deelnemers zelf.
  • Praktijkfase en afsluitende dag: Dit is de implementatiefase.

(Lees meer over de leerfasen)

 

Management gedrag

Een belangrijke stap in het verbeteren van de effectiviteit is het eigen management gedrag onder ogen te zien. Als een manager gelooft dat zijn stijl relatiegericht is, terwijl het taakgericht is, leidt deze vervorming tot een verminderde effectiviteit. Het grotere bewustzijn dat nodig is, is gericht op het eigen management gedrag, de eigen situatie en de eigen effectiviteit. Het seminar bereikt dit door een aantal methoden en processen. Een van de methoden is het gebruik van tests om bijvoorbeeld stijlvervorming waar te nemen. Een andere methode is de beoordeling in case studies van managerstijlen en dit te vergelijken met anderen. Stijlbewustzijnsmethoden worden grotendeels gebaseerd op geteste case studies en vragenlijsten, teamdiscussies en bespreking van de resultaten op overeenkomsten en verschillen.

(Lees meer over Effectief Management)


Open einde

Het seminar is met opzet en zorgvuldig ontworpen om open einden te hebben in termen van uren. Terwijl er ´s morgens stipt om 08.00 uur wordt begonnen, is er geen formeel eindtijdstip van de dag, behalve de laatste dag om 13.00 uur. De avondtaken zijn relatief open-ended. Dit leidt ertoe dat teams soms tot laat in de avond doorwerken. Er wordt van hen gevraagd consensus te bereiken en niet te stoppen totdat dit is gelukt. Van deelnemers wordt gevraagd open te communiceren en het eigen en werkelijke managementgedrag te tonen.

 

Kenmerken van het 3D MES®

Dat in de training de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling bij de deelnemers gelaten wordt en dus de ‘case managers’ van hun eigen ontwikkeling zijn, wordt over het algemeen als één van de belangrijke kenmerken van het 3D MES® gezien. kenmerken van het 3D MES® Ook de werkmethode ‘Action Learning’ die als model toegepast wordt waarbij teamleren plaatsvindt in plaats van een individuele ontwikkeling van managers, wordt als een belangrijk kenmerk ervaren.

(Lees meer over de kenmerken van het 3D MES®)

 

Ervaringen met het 3D MES®

"Ik weet nu wat managementeffectiviteit is en hoe ik het toe kan passen" "het daagt me uit om de problemen op te lossen die ik al jaren uit de weg ga" "ik heb ervan genoten zoveel over mijzelf te leren" " ik kwam met een aap op mijn schouder en ga weg vol zelfvertrouwen en nieuwe ideeën voor de toekomst" Dit zijn zomaar een aantal ervaringen van deelnemers aan het 3D MES®.

(Lees meer ervaringen)

 

Toegevoegde waarde

Het 3D MES® brengt de mogelijkheid tot verandering op gang door de hele organisatie. Uitgangspunten zijn effectiviteit, een gemeenschappelijke taal, en verduidelijking van rollen in de organisatie. Vooral toepasbaar om samenwerkingsgerichtheid en teamwork te verbeteren, resultaatgerichtheid, flexibiliteit en omgevingsbewustzijn te bevorderen, een open communicatie tot stand te brengen en om de ondernemingsdoelstellingen te realiseren. (Lees meer over de toegevoegde van het 3D MES®)

Inschrijven

open inschrijving:

Nederland: 7 - 12 April 2013   /   6 - 11 Oktober 2013

Engeland : 9 - 14 Juni 2013   /   10 - 15 November 2013

 

 (Lees een aantal testimonials)     (Lees meer over het programma)     (Vraag een Inschrijfformulier aan)     (Download een brochure)
© 2018 WJ Reddin | Webdesign Blanc Webdesign