Testimonials

 

“Een van de beste cursussen die ik ooit gevolgd heb”.
Business Operation manager

“Zeer intensief en daarmee een forse aanslag op je energiepotentieel. Hoge impact aan inzicht en theorie. Leerzaam groepsproces. Professionele feedback van de teamleden. Houd er overall een goed gevoel aan over”.
Hoofd Management Development

“Waarde: systematiek, analysetools door verbetering aan te brengen, effectiviteitsgebieden. Ervaring: vermoeiend, spannend”.
Manager Plant Services

“Zinvol. Heeft een grote waarde voor mijn output en op termijn waarschijnlijk ook op die van de afdeling”.
Personeelschef

“Uitstekend: hoge waarde. Bewustzijn/ situationele analyse + begrippenkader zeer goed”.
Marketing Director

“Beste seminar ervaring zover. Geeft structuur aan een terrein waarop ik geamateurd heb”.
Afdelingshoofd

“Dit seminar heeft me geweldig geholpen een fundament aan te brengen voor mijn functie. Ik pak nu met veel meer zelfvertrouwen mijn managementtaken op”.
Training Manager

“Spiegel voorhouden; zeer positief vind ik de Outputzienswijze. Mensen zouden zich meer hiervan bewust moeten zijn en hun effectiviteitsgebieden in deze stijl beschrijven”.
Directeur

“Meer bagage om mijn werk effectiever te kunnen uitvoeren. Aanscherpen van stijlbewustzijn”. Zeer verhelderend.
Groepsleider Financiën

“Positief. Grote waarde, vooral gezien het meer inzicht krijgen in managementstijlen & het teamproces wat in de thuissituatie uitstekend toegepast zal kunnen gaan worden”.
Business Manager

“Het samenwerken in team met andere persoonlijkheden, het inzicht verwerven over het aanwezig potentieel, behoefte, verwachtingen en dit alles maximaal inzetten (of er gebruik van maken) om de doelstellingen, resultaten te realiseren was een enorm leerrijk proces”.
Diensthoofd

“Voor mij is dit seminar zeer leerzaam geweest. Ik zal hier dankbaar gebruik van maken in de werksituatie”.
Regiomanager

“Intensief en leerzaam, heeft bewustzijn vergroot, bruikbaar in de praktijk, passend in persoonlijke ontwikkeling”.
Manager Kwaliteit

“Waarde is nadrukkelijk aanwezig. Theorie is goed toepasbaar. Theorie verheldert mijn effectiviteitsgebieden en mijn inschatting van de situa¬tie”.
Hoofd Informatiecentrum

“Seminar is goede manier om jezelf in de spiegel te zien en je eigen perceptie in te schatten”.
Adviseur

“Zeer positief; door het benadrukken dat er twee gerichtheid componenten zijn (T/R) die beide belangrijk en onafhankelijk van elkaar zijn, is mijn inzicht vergroot en is de kennis makkelijker toe te passen in de praktijk”.
Productie Manager

“Bewustwording van via intuïtie opgedane ervaring. Herkenning van gedragstijlen, groepspatronen via begrippenkader MET. Oefening in kunnen toepassen van begrippenkader”.
Senior Beleidsmedewerker

“Kwalitatief goed seminar. Intensief maar niet slopend. Waarde: beklijving van de theorie, het beter inzien van situationele elementen, herkenning van stijlen en bereik daarin, het doorgronden van groepsprocessen, de rollen daarin en het geven van feedback. Nadruk op effectiviteit”.
Account Group Manager
 

© 2018 WJ Reddin | Webdesign Blanc Webdesign