3D Team Effectiviteit Seminar (3D TES)

 

Deelnemers

Management Teams, Business Unit Teams en andere teams uit een organisatie worden door het volgen van deze training in de gelegenheid gesteld de effectiviteit van hun team zowel als van de afzonderlijke teamleden te verhogen. Teameffectiviteit vereist teamwork Teamwork vereist wederzijds vertrouwen, ondersteuning en benutting van kwaliteiten, competenties en talenten.

Het TES is een bedrijfsgerichte vervolgtraining op het 3D Managerseffectiviteit Seminar (MES). Alle deelnemers aan het TES dienen aan een MES te hebben deelgenomen.
Een TES bestaat uit twee delen die elk twee aaneengesloten dagen in beslag nemen. Daarop volgen eventueel nog één of meer korte evaluerende bijeenkomsten.

Het TES heeft het karakter van een onderzoek. Het team wordt in de gelegenheid gesteld om met behulp van het 3D begrippenkader de wijze waarop het team functioneert te onderzoeken. Op grond van de bevindingen van dit (zelf)onderzoek wordt het team in staat gesteld veranderingen in de werkwijze van het team aan te brengen, teneinde de mate waarin het team effectief is (de teameffectiviteit) te vergroten.


Doelstelling

De doelstelling van het TES is het vergroten van de teameffectiviteit.
 

Teneinde deze doelstelling te realiseren heeft het TES in grote lijnen de volgende structuur:

 

Structuur

TES deel I
- Het vaststellen van de effectiviteitgebieden van het team
- Het vaststellen van de effectiviteitgebieden van de teamleden
- Een onderzoek naar de Team - effectiviteit
- Een onderzoek naar de Persoonlijke doelen
- Voorbereidend werk TES 2

TES deel II
- Een voortgangscontrole van de implementatie van het werken met effectiviteitgebieden (Optioneel)
- Een onderzoek naar de Teamlid – effectiviteit
- Een onderzoek naar de Rollen en Posities
- Een onderzoek naar de wijze van samenwerken van het team en de teamleden
- Overeenkomen van de Strategie (continuïteit, aanpassing, innovatie)
- Overeenkomen van het Actieplan


Opzet

Het TES verschilt in opzet aanzienlijk van het MES. Tijdens het TES functioneert het team onder lei¬ding van de teamleider. De Reddin begeleider heeft
een adviserende en evaluerende functie. De begeleider is gedurende het TES ter ondersteuning van het team constant in de werkruimte aanwezig. De inhoud van de tijdens het TES gevoerde discussie blijft binnen het team. Het TES is minder sterk gestructureerd dan het MES en de werktijden worden in overleg met het team bepaald. Het team blijft tijdens het TES bijeen.
 

Voorbereidend  Interview
Voorafgaande aan de training heeft de Reddin consultant een voorbereidend overleg met het team

Voorbereidend Werk
Teamleden bereiden individueel een aantal opdrachten en testen voor

Action Learning
Action Learning is het didactische model dat wordt toegepast.

 

 

Neem contact met ons op om u en uw team aan te melden voor het 3D Team Effectiviteit Seminar (3D TES)

 

Open Seminars 2021:
 

3D Managers Effectiviteit
Seminar (3-D MES)

 

In het voorjaar konden

geen seminars plaatsvinden

Het eerste open seminar dit najaar is:
14 - 19 november 2021

 

Open seminars in 2202:

20 - 25 februar
15 - 20 meiInschrijven

 

Informeer je manager

© 2021 WJ Reddin | Webdesign Blanc Webdesign