3D Team Effectiviteit Seminar

 

Team effectiviteit

Een succesvol team steekt al zijn energie in het bereiken van de gestelde doelen; zonder teamwork is effectiviteit tegenwoordig nauwelijks meer mogelijk. Een succesvol team is een team met zelfvertrouwen; de leden weten waar hun kracht ligt en gebruiken al hun competenties om hun doelen te behalen. De leden van een succesvol team vertrouwen op elkaar, maken gebruik van elkaar, ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan. Een succesvol team bereikt aanzienlijk meer dan een verzameling individuen.

Het 3D TES is een logische stap op weg naar een meer effectieve organisatie. Het is een training/workshop die gevolgd wordt door een (management)-team van een onderneming en bouwt voort op wat de teamleden in het 3D MES hebben geleerd. Het team past de kennis en vaardigheden toe in de eigen werksituatie. Het 3D TES versterkt het samenwerkend vermogen van het team en verbetert de samenhang in de onderneming.

 

Basisconcepten

 Het gaat bij Reddin om drie concepten:

 • Team Management - een unieke vorm van samenwerking die het beste uit mensen haalt
 • Output Management - het vaststellen van resultaten die bereikt moeten worden in plaats van activiteiten die moeten worden uitgevoerd.
 • Situationeel Management - het bewust toepassen van de juiste managementstijl in een specifieke situatie.

Reddin is de enige adviseur in Nederland die deze drie concepten integreert in training en advies, en waardoor de noodzakelijke synergie in een organisatie tot stand kan komen. Naast de taak- en relatiegerichtheid is de derde essentiële stap het concept van 'effectiviteit'.
 

Seminar structuur

Het seminar wordt in twee fasen gevolgd. Elke fase duurt een avond en twee daarop volgende aaneengesloten dagen. De periode tussen de twee fasen kan twee tot drie maanden bedragen. Voorafgaand aan het seminar heeft het team een voorbereidend gesprek met de consultant die het seminar begeleidt. Daarna bereiden de teamleden zich individueel voor met behulp van opgaven die tijdens dit gesprek worden uitgereikt. Dit voorbereidend werk neemt ongeveer 6 uren tijd in beslag. Tijdens het seminar wordt wel een structuur gevolgd, maar de specifieke invulling komt voort uit het team. Het seminar wordt gehouden in een hotel- of conferentieaccommodatie.
 

Seminar inhoud 

De eerste fase van het seminar is de analyse- en remediefase. Onderzocht worden factoren die van invloed zijn op teameffectiviteit zoals:

 • visies die bepalend zijn voor het functioneren van het team
 • waarden en eigenschappen waarop teamrelaties zijn gebaseerd
 • ontwikkelingsfasen van team en teamleden
 • wederzijdse verwachtingen in het team
 • gemeenschappelijkheden
 • sterke en zwakke kanten van team en teamleden
 • managerstijlen en teamstijlen
 • management competenties en team competenties
 • teamremmende krachten en grondregels voor teamsamenwerking

Op basis van deze diagnose worden afspraken gemaakt en acties geïnitieerd om de teameffectiviteit te verhogen.

In fase twee van het seminar wordt de voortgang van het team-ontwikkelproces gemeten en worden afspraken en acties geëvalueerd. Voor stagnaties in ontwikkeling worden oplossingen gezocht. Daarnaast krijgt het team de gelegenheid zicht te bekwamen in competenties waar het nog moeite mee heeft.
 

Seminar werkwijze

Vragenlijsten, testen, wandkaarten en discussies worden gebruikt voor diagnose en effectmeting. Oefeningen en cases zijn hulpmiddelen om competenties te versterken.
In het voorgesprek worden agenda, werktijden en werkwijze nader afgestemd met het team.


 

© 2018 WJ Reddin | Webdesign Blanc Webdesign