"The ideal CEO would be a poet, historian and student of weather maps.
Writing poetry gives precision in thought and language, history teaches strategy,
while studying weather maps teaches decision-making under uncertainty".

Bill Reddin

3D Top Team Workshop (3D TTW)

 

Doel van de workshop

Na deze workshop heeft het Top Team van een organisatie duidelijk hoe zij hun organisatie willen veranderen, opdat de effectiviteit van de managers en van de organisatie verbetert, en hebben ze een plan gemaakt om dit te realiseren. Dit plan bestaat ondermeer uit:

 • Identificatie van de organisatiedelen waar de meeste aandacht nodig is
 • Wat de ‘verander doelstellingen’ voor deze organisatiedelen zouden moet zijn
 • Hoe weerstand tegen de noodzakelijke verandering kan worden verminderd
 • Hoe verandering methodisch kan worden geïntroduceerd
 • Hoe effectiviteit centraal kan worden gesteld in de organisatie


Deelnemers aan de workshop

Aan deze workshop wordt deelgenomen door het leidinggevende team van de organisatie en de direct aan hen rapporterende medewerkers. De workshop is ontwikkeld voor zowel grote als kleinere organisaties uit zowel de profit sector als de non-profit sector.


Workshop methode

Tijdens de workshop wordt de meeste tijd besteed aan het bediscussiëren van actuele organisatie items. Deze discussies worden waar mogelijk in kleine teams uitgevoerd. De sessies bestaan uit een overview van het materiaal dat al is bestudeerd, aandacht voor specifieke gebieden, gevolgd door uitvoering van taken, discussie en reviews. Elk team heeft een eigen ruimte en materialen.


Informeel

De workshop is zeer informeel. Ieder gaat gekleed zoals hij of zij dat het prettigst vindt. Koffie, thee vruchtensappen, etc. staan de hele dag ter beschikking. Er is geen formele pauze; teams bepalen zelf wanneer ze even stoppen. De lunch gaat in buffetvorm. Er kan gebruik van gemaakt worden als dat een team zo uitkomt.


Workshop structuur

De workshop vindt plaats op een locatie waar ongestoord gewerkt kan worden. Het is een ééndaagse bijeenkomst die start om 08.00 uur en eindigt om 17.00 uur. De agenda bestaat uit zes sessies:

 • Verander strategieën
 • Verbeteren van managers effectiviteit
 • Situationele analyse
 • Weerstand tegen verandering verminderen
 • Theorie omzetten in praktijk
 • Geplande verandering in de organisatie

 

 


 

© 2018 WJ Reddin | Webdesign Blanc Webdesign