"Effective leadership is not about making speeches or being liked;
leadership is defined by results not attributes".

Peter Drucker

Reddin's 3D Management Concept

 De Reddin methode is gebaseerd op het 3-D Leadership Model van professor W.J. Reddin. Dit model is een beproefd instrument om de effectiviteit van managers te verbeteren, met veel nadruk op het definiëren van bevoegdheden en verantwoordelijkheden in termen van resultaten. Resultaatgerichtheid vereist dat een geformuleerde strategie wordt omgezet in operationele, realistische en uitdagende meetbare doelstellingen.
Top-down prioriteren en bottom-up participeren moet leiden tot een motiverend en ondubbelzinnig contract tussen directie en managers, managers en medewerkers.
Binnen dat kader:

 1. kunnen vrijelijk beslissingen worden genomen,
 2. groeit de motivatie en
 3. zullen er op alle terreinen betere resultaten worden bereikt.

De implementatie van de Reddin methode vergroot het zelfvertrouwen bij het managen en zorgt voor structuur op “terreinen waar ik maar wat deed”, zoals deelnemers het uitdrukten.
 

Resultaten

De Reddin methode biedt een resultaatgericht managementsysteem dat zowel een uitgangspunt als een doel is. Een manager die de Reddin methode hanteert, richt zich op situationeel management, teamwork en resultaten. Dit leidt tot een aanzienlijke verbetering van de output van mensen en hun organisatie. ‘Managementontwikkeling en organisatieontwikkeling’ betekent dat managers en medewerkers de middelen ontvangen om hun organisatie om te vormen tot een succesvol systeem, waarin het managen van de resultaten wordt gezien als een continu bedrijfsproces.
 

Mensontwikkeling

Mensen streven naar persoonlijke groei. Het Reddin-model voor de effectiviteit van managers stelt dat iemands ware potentieel alleen kan worden gerealiseerd door grote effectiviteit. Het succes van een organisatie is het resultaat van de persoonlijke en gezamenlijke effectiviteit van het management en de medewerkers.
 

Situationeel Management

Mensen verschillen en situaties veranderen. Hoe kan succes worden gemanaged? De Reddin methode biedt u de mogelijkheid uw eigen gedrag te beheersen en het gedrag van anderen positief te beïnvloeden. U krijgt greep op verandering, in plaats van dat het tegenovergestelde gebeurt.
 

Resultaatmanagement

De resultaatgerichte Reddin methode leert u hoe u middelen voor hoofdzaken inzet, een stijl die uw medewerkers zal stimuleren om te innoveren met onmiddellijke resultaatverbetering als doel.
 

Teammanagement

Succesvolle organisaties steunen op teamwork en het vermogen van de teams om effectief te reageren op de omgeving waarin ze actief zijn. De Reddin methode zorgt voor een unieke teamstijl die het teampotentieel ontwikkelt om flinke synergetische effecten te bereiken.

Meetbare resultaten van het implementeren van de Reddin methode zijn:

 1. Snellere veranderingen in de belangrijkste bedrijfsprestaties.
 2. Meer flexibiliteit binnen de organisatie.
 3. Snellere reacties op uitdagingen uit de zakelijke omgeving.
 4. Meer creatief vermogen en een verbetering van de frequentie en intensiteit van innovatie.
 5. Grotere betrokkenheid bij de bedrijfswetenschappelijke vereisten.
 6. De optimale benutting van talent door meer zakelijk bewustzijn.
 7. Marktleiderschap door een versterkt concurrentievermogen en meer concurrentievoordeel.

Op basis van Reddin’s 3D Management Concept kunnen organisaties een nieuw, op effectiviteit gestoeld organisatiesysteem implementeren en ontwikkelen en op iedere belangrijke leidinggevende positie resultaten behalen.

Dit resultaatgerichte organisatiesysteem stoelt op twee principes:

 • Strategische match
 • Operationele effectiviteit
   

Strategische match

Strategische match biedt het topmanagement:

 • Bewustwording en controle over bedrijfswetenschappelijke inzichten.
 • Een goed begrip van en controle over de strategisch vereiste noodzaak om de toekomst van de organisatie vorm te geven.
 • Een organisatiestructuur die past bij de organisatiestrategie.
 • Duidelijkheid over iedere leidinggevende positie en de bijdrage daarvan aan de strategische resultaten.
 • De voor Management by Outputs benodigde criteria en vaardigheden.
 • Alternatieve manieren om de oorzaken van geringe effectiviteit weg te nemen.


Operationele effectiviteit

De implementatie van Reddin’s 3D Management Concept resulteert in de implementatie van effectiviteitsprocessen voor iedere positie in de organisatie. Deze processen zullen ervoor zorgen dat de resultaten aan de verwachtingen voldoen. Ze waarborgen dat alle ideeën, initiatieven, beslissingen en doelstellingen met succes en optimale inspanningen worden uitgevoerd. Het zorgt voor de effectiviteit waarmee mensen input in output omzetten en voor de transformatie van ideeën in actie. Door middel van dit proces ontwikkelt elk lid van de organisatie een hoge mate van betrokkenheid bij de resultaten van zijn positie en de strategische resultaten van de organisatie. In de meeste organisaties leveren mensen wat ze denken dat er van hen verwacht wordt, ongeacht het werkelijke resultaat. De Reddin methode ontwikkelt het bewustzijn van mensen om hun vaardigheden te concentreren op het behalen van resultaten, in plaats van slechts routines en routinematige taken uit te voeren. De Reddin methode biedt een leidraad om ervoor te zorgen dat inspanning en toewijding systematisch leiden tot een verbetering van de effectiviteit van de organisatie.


 

Open Seminars 2021:
 

3D Managers Effectiviteit
Seminar (3-D MES)

 

In het voorjaar konden

geen seminars plaatsvinden

Het eerste open seminar dit najaar is:
14 - 19 november 2021

 

Open seminars in 2202:

20 - 25 februar
15 - 20 meiInschrijven

 

Informeer je manager

© 2021 WJ Reddin | Webdesign Blanc Webdesign