"De meeste keren dat ik als consultant bij veranderingsprocessen faalde,
kwamen eruit voort dat ik te laat besefte dat de klant geen verandering wilde  ."

Bill Reddin

Consultancy

Reddin’s Consultancy is gericht op de gebieden:

 
 
     

 

Verbetering van de Managers Effectiviteit

Managerseffectiviteit is de mate waarin een manager de outputvereisten van zijn functie behaalt. Om dit waar te maken heeft hij drie dingen nodig. Hij moet weten wat managers effectiviteit is en zich daaraan committeren, hij moet een functiebeschrijving in outputtermen hebben en hij moet de benodigde vaardigheden, bevoegdheden en middelen hebben. Eén of meer van deze benodigdheden kan ontbreken voor managers of voor delen van een onderneming. Met behulp van een survey wordt een programma opgesteld gericht op wat het meest noodzakelijk is in een specifieke situatie.

 

Effective Company Reorganisation

Reddin is betrokken geweest bij talloze reorganisaties van ondernemingen en hanteert daarbij een unieke methode. Wij gaan ervan uit dat alle resources voor een effectieve reorganisatie binnen een onderneming aanwezig zijn en dat commitment met de nieuwe organisatie belangrijker is dan het ontwerp ervan. Om die reden hebben we een methode ontwikkeld die op effectieve wijze alle managementlagen betrekt bij het creëren en implementeren van een nieuwe organisatie. Wij ontwerpen geen nieuwe organisatie chart, dat doet het management.
We komen vaak in situaties, waar een hoge weerstand bestaat tegen verandering. Door onze werkwijze verandert deze weerstand in een participatieve medewerking aan de verandering. We hebben deze aanpak toegepast voor zowel de overheid als voor ondernemingen van minder dan 100 medewerkers tot ondernemingen met meer dan 10.000 medewerkers.
 

Job Effectiveness Descriptions

Elke functie die nodig is in een organisatie heeft de daarbij behorende toegevoegde waarde. Deze functieoutput vormt de basis van de Functie Effectiviteit Beschrijving.
De traditionele functieomschrijving is gebaseerd op de beschrijving van input en activiteiten die niet noodzakelijkerwijs de aandacht van de manager richten op de belangrijke onderdelen van zijn werk. De FEB’s beschrijven de functie volledig in outputtermen en geven aan hoe de output kan worden gemeten. Deze beschrijvingen beslaan normaal gesproken één pagina. Evenals met andere vormen van functiebeschrijvingen kunnen ze later worden gebruikt als basis voor functiewaardering en beloning. Onze consultants zijn gewoonlijk behulpzaam bij het schrijven van de FEB’s voor de top drie niveaus en trainen zodoende medewerkers van de onderneming om dit voort te zetten.
  

Effective Teamwork and Participation

Teamwork en participatie zouden gebruikt moeten worden als dat leidt tot betere beslissingen of wanneer commitment nodig is voor implementatie. We implementeren Teamwork en Participatiemethoden als werkwijze binnen een onderneming. We hebben de ervaring dat, hoewel de mate van participatie per organisatie varieert, afhankelijk van technologie of verwachtingen, de meeste organisaties meer effectief zijn door toepassing van participatiemethoden dan voordat ze die toepasten. Veel bedrijven hebben onze Team Effectiviteit Trainingen gevolgd om:teamsamenwerking te verbeteren, weerstand tegen verandering te verminderen en acceptatie te bewerkstelligen, redesign te realiseren.

 

Effective Management by Objectives MBO (Effective MBO)

Een MBO aanpak vereist een helder organisatieplan. Een geschikte organisatiestructuur en commitment van de managers om de doelstellingen te realiseren. Het vereist ook dat het concept van MBO begrepen wordt en dat de vaardigheden om dit toe te passen aanwezig zijn. Het is algemeen bekend dat, hoewel het lijkt dat MBO eenvoudig in te voeren is, de toepassing vaak maar weinig overeenkomt met de verwachtingen. Ons MBO programma is gebaseerd op het concept van duidelijk beschreven Functie Effectiviteit Beschrijvingen (FEB’s) en het verkrijgen van commitment om ze te gebruiken. Onze Effectief MBO aanpak wordt vaak toegepast, waar eerdere pogingen faalden.

 

Profit Improvement Programme

Een managementgoeroe verklaarde eens, “eerst krijg je marge, dan krijg je je filosofie”.
Onze Profit Improvement Programma om direct allerlei ideeën te krijgen met betrekking tot profit vanuit alle delen van de organisatie. Deze ideeën komen voort uit allerlei soorten overleg op allerlei managementniveaus. Deze bijeenkomsten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit de top honderd van een onderneming of een divisie, uit projectteams ,uit een leidinggevende met zijn medewerkers, uit twee of meerdere teams die problemen met elkaar hebben, of uit werkeenheden van de werkvloer. Wij ontwerpen en voeren verschillende soorten bijeenkomsten uit die gericht zijn op het verlagen van weerstand tegen verandering, het identificeren van bestaande problemen, het ontwikkelen van alternatieve oplossingsmogelijkheden en het nemen van beslissingen die de winst van de organisatie zullen verbeteren.
 

© 2018 WJ Reddin | Webdesign Blanc Webdesign