"Het beste advies dat ik een beleidsmaker kan geven, is zijn bureau eruit te gooien".

Bill Reddin

Management bij de Overheid

 

De overheid moet effectiever, efficiënter en transparanter werken. Ze moet voldoen aan ambitieuze hervormingsplannen omtrent nieuwe bestuurlijke structuren, vermindering van regelgeving, openheid in overheidscommunicatie, optimaal gebruik van informatie- en communicatietechnologie. En dat in een tijd dat het ambtenarenapparaat vergrijst en wordt ingekrompen. Dat gemeenten steeds meer taken op zich af zien komen die voorheen door het rijk werden uitgevoerd. En dat ambtenaren geacht worden steeds meer over de muren van hun eigen discipline heen te kijken en samen te werken, met andere afdelingen, met een veelheid aan maatschappelijke organisaties en met het bedrijfsleven.

Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat er een nieuw soort overheidsmanager nodig is, met nieuwe competenties. Een overheidsmanager die open staat voor de mogelijkheden die het maatschappelijk stelsel van rechtstaat, democratie en markteconomie biedt. Een flexibele manager met zowel generieke als specifieke kennis. De overheid ziet de noodzaak dan ook in om stevig te investeren in het ontwikkelen van de competenties van mensen die zich op hoog niveau in willen zetten voor de publieke zaak. Competenties als: Flexibiliteit, Omgevingsbewustzijn, Resultaatgerichtheid en Samenwerkingsgerichtheid.

W.J.Reddin & Associates is een opleidingsinstituut dat inspeelt op deze veranderingen. Met het 3-D Management Concept wordt een methode aangeboden, waarbij op systematische wijze gestalte wordt gegeven aan de resultaatgerichtheid van de mensen, de processen, de cultuur, en de structuur van een organisatie. Het is een samenhangende methode voor Output Management, Situationeel Management en Team Management en biedt een framework om organisatiedoelen te operationaliseren. Flexibiliteit van de organisatie, effectiviteit van de managers, motivatie en bekwaamheid van teams en van medewerkers zijn daarbij de succesfactoren.

Kennis en inzicht in dit concept, evenals technieken en vaardigheden worden op doordachte en zorgvuldige wijze verworven, geoefend, toegepast, geëvalueerd en bijgesteld.

W.J.Reddin & Associates biedt het 3-D Management Concept aan in de vorm van training en ondersteuning bij implementatie.
 

Open Seminars 2021:
 

3D Managers Effectiviteit
Seminar (3-D MES)

 

In het voorjaar konden

geen seminars plaatsvinden

Het eerste open seminar dit najaar is:
14 - 19 november 2021

 

Open seminars in 2202:

20 - 25 februar
15 - 20 meiInschrijven

 

Informeer je manager

© 2021 WJ Reddin | Webdesign Blanc Webdesign