"Er zijn te veel managers die liever slim zijn dan effectief."

Bill Reddin

Resultaatgericht Management

De ‘Reddin Resultaatgerichte Management Methode’ biedt managers de mogelijkheid om op basis van heldere, meetbare en overeengekomen doelstellingen maximaal succesvol te zijn. Uitgangspunt van deze methode is het idee dat mensen met meer enthousiasme en plezier werken:

  • als hen helder voor ogen staat voor welke prestaties zij verantwoordelijk zijn,
  • als zij ook betrokken zijn bij het vaststellen van de prestatienormen,
  • als ze zelf mogen bepalen hoe zij die verantwoordelijkheid waarmaken, en
  • als ze feedback krijgen over hun performance.

Resultaatgericht management betekent dat de manager het proces leidt van doelen stellen, prioriteiten stellen en middelen beschikbaar stellen. (tijd, geld, capaciteit) De medewerker geeft zijn tijd, kennis en talenten en formuleert de condities waaronder hij of zij de vereiste resultaten kan realiseren. Zodoende neemt hij of zij de verantwoordelijkheid voor het bereiken van die resultaten.

Resultaatgericht Management is een managementproces dat werkt binnen met zogenoemde Resultaatgerichte overeenkomsten. De betrokkenen hebben gelijke verwachtingen over targets en kunnen met elkaar discussiëren over de resultaten. Overeenkomsten (doelstellingen) moet 'SMARTER' zijn: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Testing, Exciting and Recordable. Binnen de granzen van de overeenkomsten zijn de medewerkers vrij om vast te stellen hoe zij hun targets willen bereiken.


Resultaatgericht Management helpt de Ondernemingsdoelstellingen te vertalen naar Strategische Business Unit Doelstellingen en naar Individuele Doelstellingen.  Het proces van resultaatgericht management vindt zowel top-down als bottom-uo en horizontaal plaats. en bestaat uit de volgende stappen:

Formuleren van de lange termijn ondernemings doelstellingen
Vertalen van de Ondernemingsdoelen in Strategische Business Unit Doelstellingen en Individuele Doelstellingen
Doelstellingen overeenkomen
Zelfsturing en managmentrapportage implementeren
Regelmatige monitoring en beoordeling

Open Seminars 2021:
 

3D Managers Effectiviteit
Seminar (3-D MES)

 

In het voorjaar konden

geen seminars plaatsvinden

Het eerste open seminar dit najaar is:
14 - 19 november 2021

 

Open seminars in 2202:

20 - 25 februar
15 - 20 meiInschrijven

 

Informeer je manager

© 2021 WJ Reddin | Webdesign Blanc Webdesign