3D Training Financieel Management (3D TFM: Finance for the non-financial manager)

(Financial Awareness; a Core Competency)


De allergie van managers

Als managers ergens een hekel aan hebben, dan is het wel aan het werken met financiële gegevens. Zodra een boekhouder hen aanspreekt op omzetcijfers, op indirecte kosten of op liquiditeitsplanningen, dan blijken ze op dat moment toevallig over erg weinig tijd te beschikken. Financiële aangelegenheden moeten door boekhouders worden behandeld en die moeten hen daarmee niet lastig vallen, is hun motto. Managers zijn er voor de introductie van nieuwe producten, voor het implementeren van efficiëntere bedrijfsprocessen, voor het penetreren in nieuwe markten, voor het opleveren van grootse projecten. Financiële rapporten zijn niet aan managers besteed; ze vinden ze slaapverwekkend en van geen enkele toegevoegde waarde. 

 

Ondernemerschap is te leren

Toch zullen managers moeten weten of al hun inspanningen wel leiden tot succes. En dit succes wordt niet bepaald door de inspanningen die de manager zich getroost, maar door de economische waarde die hiermee wordt verkregen voor de onderneming. Als ‘ondernemer’ zal de manager dus moeten kijken naar de economische effecten van zijn handelen. Hij zal moeten kunnen sturen en bijsturen op basis van financiële cijfers.
Deze competentie is in deze training op een uiterst plezierige en boeiende manier te leren met behulp van de "BERGAME businessgame". Dankzij deze businessgame hebben honderden managers ontdekt wat ‘ondernemerschap’ is en hoe zij hun kwaliteiten als ‘ondernemer’ kunnen versterken. Deze unieke bedrijfssimulatie biedt managers de mogelijkheid om op speelse wijze te leren hoe ze als ondernemer succesvoller kunnen zijn door meer en beter gebruik te maken van financiële cijfers en economische begrippen.


Structuur

Deze training duurt een avond en de daaropvolgende twee aaneengesloten dagen en wordt gehouden in een hotel of conferentieaccommodatie. Kennis en inzicht wordt niet overgedragen door middel van theorie en presentaties maar worden spelenderwijs verkregen door de businessgame. Tussentijds vinden korte toelichtingen, oefeningen en evaluaties plaats.

 

Doelstelling

Na afloop van de bedrijfssimulatie zijn de deelnemers beter in staat:

  • Samenhang te zien in de (effecten van de) vele beslissingen die in een onderneming worden genomen.
  • Het functioneren van de onderneming te bezien vanuit een bedrijfseconomisch perspectief.
  • Inzicht te verkrijgen in de financiële draagwijdte van voorstellen en beslissingen.
  • Om te gaan met financieel-economische vraagstukken.
  • Financiële technieken toe te passen.
  • Gesprekspartner te zijn, ook op financieel-economisch gebied.
     

 Lees meer over de: 'BERGAME' businessgame

Open Seminars 2021:
 

3D Managers Effectiviteit
Seminar (3-D MES)

 

In het voorjaar konden

geen seminars plaatsvinden

Het eerste open seminar dit najaar is:
14 - 19 november 2021

 

Open seminars in 2202:

20 - 25 februar
15 - 20 meiInschrijven

 

Informeer je manager

© 2021 WJ Reddin | Webdesign Blanc Webdesign