“Coaching is een specifieke vorm van professionele begeleiding

waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt

bij het behalen van zelfgekozen doelen”

Aanpak

 

Kernpunten

  • Coachingstraject van 5 tot 10 bijeenkomsten, afhankelijk van de leervraag en praktijksituatie;
  • Intensief, zorgvuldig en concreet werken aan persoonlijke leerdoelen;
  • Expliciete aandacht voor integratie met strategie, cultuur en ontwikkeling van de organisatie.


 

Stappen
 

Intakegesprek
Het Management Coachingtraject start met een intakegesprek. Hierin maak je kennis met je coach en formuleer je je persoonlijke leerdoelen. Tevens wordt het aantal coachingsbijeenkomsten vastgesteld en de globale lijn en werkwijze van het coachingstraject.
 

Startbijeenkomst
In een eerste gesprek worden de doelen en werkwijze van het traject definitief vastgesteld.
 

Coachingsbijeenkomsten
De coachingsbijeenkomsten vinden doorgaans eens in de twee weken plaats op het kantoor van Reddin in Nunspeet. Tijdens de bijeenkomsten wordt stap voor stap gewerkt aan de persoonlijke leerdoelen. Aan het eind van elke bijeenkomst wordt een korte, concrete en praktische actieplanning gemaakt. Hiermee ga je aan de slag in je werkpraktijk. Je maakt hierover een kort reflectieverslag.
 

Tussentijdse evaluatie
Halverwege het coachingstraject vindt een tussentijdse evaluatie plaats. Hierin worden de ontwikkelingen ten aanzien van de leerdoelen geëvalueerd. Op basis hiervan kunnen de persoonlijke leerdoelen worden aangescherpt.
 

Vervolg van de coachingsbijeenkomsten
De frequentie van deze bijeenkomsten wordt in onderling overleg bepaald. De (bijgestelde) leerdoelen blijven de leidraad van de coachingsbijeenkomsten.
De laatste bijeenkomst wordt afgesloten met het opstellen van een concreet actieplan voor het komend half jaar en wordt onderzocht welke ondersteuning je hierbij nodig heeft vanuit je organisatie.
 


Evaluatiebijeenkomst
Het coachingstraject wordt afgesloten met een evaluatiegesprek. In dit gesprek worden uw leerdoelen geëvalueerd, het actieplan besproken en de gewenste ondersteuning voor het komend half jaar.
 

Werkwijze
Een coachingstraject wordt altijd voorafgegaan door een intakegesprek, waarin de doelen en het aantal gesprekken voor het traject worden vastgesteld. Een regulier traject bestaat bijvoorbeeld uit twee series van vijf gesprekken van 1,5 uur, met een tussentijds evaluatiegesprek om de doelen en resultaten af te stemmen met de organisatie.
 

Door wie
Hein Hendriksen (1947) begeleidt mensen en organisaties sinds 1969. De eerste tien jaren in de (geestelijke) gezondheidszorg, daarna tien jaren bij een Bank, eerst als managementtrainer en vervolgens als hoofd opleidingen. Na een aantal jaren als Manager Human Resource Development van een internationaal IT bedrijf nam hij in 1992 het Bureau “Reddin & Associates Nederland” over en voert hij sindsdien de directie en verzorgt hij de Reddin seminars en coachingtrajecten. Sinds 2004 leidt hij tevens de Internationale Reddin organisatie.
 

Kosten
Het honorarium bedraagt € 175 per sessie, inclusief voorbereiding & verslaglegging. Dit bedrag is exclusief BTW en eventuele reiskosten van de coach. Reiskosten bedragen € 0,24 per gereden km., of het netto bedrag aan kosten voor openbaar vervoer. Alle in overleg gemaakte onkosten worden netto in rekening gebracht.

 

Voor wie?                              Onderwerpen                              Resultaten                              Aanpak

© 2018 WJ Reddin | Webdesign Blanc Webdesign