“Coaching is een specifieke vorm van professionele begeleiding

waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt

bij het behalen van zelfgekozen doelen”.

Voor wie?

 

Coaching is geschikt voor managers en leidinggevenden die:

 • zich willen bezinnen op hun werk
 • hun bezieling (meer) willen aanboren
 • geconfronteerd willen worden met hun sterke en zwakke kanten
 • ineffectief gedrag willen doorbreken
 • willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling
 • effectiever willen leidinggeven

 

Management Coaching is geschikt wanneer je als manager of leidinggevende:

 • zicht wilt krijgen op je eigen functioneren;
 • je leiderschapskwaliteiten wilt ontwikkelen door middel van coaching; zoals het ontwikkelen van een heldere visie en het innemen van een overtuigende positie in de organisatie die jezelf en de organisatiekracht versterkt;
 • maatwerk zoekt in het versterken van je competenties op het gebied van leidinggeven;
 • met een coach wil sparren over je rol en positie als manager in de organisatie of;
 • een veranderingstraject in je organisatie of team wilt doorvoeren.

 

Management Coaching helpt als je:

 • niet bereikt wat je wilt bereiken
 • het gevoel hebt te worden opgeslokt in de politieke arena
 • persoonlijk leiderschap wilt ontwikkelen
 • weet dat het anders kan, maar het niet durft
 • geen feedback meer krijgt omdat je de eindverantwoordelijkheid draagt
 • weet dat je het kunt maar beter wilt leren hoe je het kunt aanpakken
 • moeite hebt met conflicten
 • iemand mist om te sparren over de verschillende interventiemogelijkheden

 

Door Management Coaching krijg je:

 • een beter resultaat
 • meer zelfvertrouwen
 • meer zelfsturing
 • meer keuzemogelijkheden
 • meer interventiemogelijkheden
 • effectiviteit
 • meer plezier

 

 

Voor wie?                              Onderwerpen                              Resultaten                              Aanpak

© 2018 WJ Reddin | Webdesign Blanc Webdesign