Talent Management Diagnostics


Het Talent Management Systeem of TMS (.pdf) is een uniek diagnose instrument dat een systematische aanpak biedt bij de beoordeling van managers. De organisatie (HR) beschikt hiermee over analytische instrumenten om onderbouwde aanbevelingen te doen bij de besluitvorming rond indienstnemingen, promoties, prestatieverbeteringen en ontwikkelingsmogelijkheden.

De resultaten van de instrumenten bieden beslissers nieuwe inzichten bij het optimaliseren van de waarde van het talent management.


Managerial Effectiveness Diagnosis (MED) (.pdf)

Ons onderzoek bevestigt steeds weer dat goede managers er werkelijk toe doen. Er bestaan positieve correlaties tussen goede managers en personeelsbehoud, productiviteit en teamprestaties. Tijdens een MED-onderzoek wordt de impact van het gedrag van managers gemeten. Er wordt daarbij rekening gehouden met het soort team of organisatie waarvoor ze verantwoordelijk zijn. We onderscheiden acht bestuurlijke gedragsstijlen, die in meer of mindere mate effectief zijn.

MED resulteert in een evaluatie van de effectiviteit van de manager, waarbij 20 managementvaardigheden worden beoordeeld. De gegeven analyse beschrijft de mate waarin de manager deze vaardigheden beheerst en hoe effectief de manager ze gebruikt voor de juiste impact op het team of de organisatie.

We werken met onze klanten samen om deze resultaten te integreren in hun managementontwikkelingsprogramma’s en coachingsessies. We helpen managers te begrijpen waar ze het goed doen en waar ze beter kunnen worden. We hebben vastgesteld dat managers die aan deze kwesties werken daar zo goed als altijd beter van worden.
Geen enkele andere diagnosetool voor managers biedt deze mate van nauwkeurigheid. De meeste managementdiagnoses zijn in wezen assessments en dus afhankelijk van de waarneming van de consultant.


Met Sales Effectiveness Diagnosis (SED) (.pdf) hebben we dit diagnose instrument speciaal aangepast voor verkoopmanagers.


Managerial Requirement Profile (MRP) (.pdf)

Diagnose-instrumenten hebben succes als HR en de betrokken manager samen aan de beste resultaten werken.

  • Dit instrument is ontworpen om de vereisten van de functie en de organisatie te evalueren.
  • Op basis van in meer of mindere mate effectieve managementstijlen, wordt in het managementvereistenprofiel geëvalueerd in hoeverre een kandidaat in staat zal zijn om aan de uiteenlopende functievereisten te voldoen.
  • Managers met een vacature ontvangen een analyse van een potentiële kandidaat om de beste keuze te kunnen maken.


MRP is ontworpen voor brede managementfuncties. 
Het Talent Management Systeem (pdf.) biedt met het Sales Requirement Profiles (SRP) (.pdf) een speciaal instrument voor verkoopmanagers.


 

 

De profielen voor managementstijlen behoren tot de belangrijkste voordelen van het Talent Management Systeem. Deze informatie kan je vertellen of een persoon al dan niet geschikt is voor een bepaalde functie. Het helpt ons om tijdens de gesprekken in detail te treden, omdat we een nauwkeurige beschrijving hebben van de persoon en diens managementstijlen.
- Raul Caballero, Manager Human Resources, Deloitte

 

Het Talent Management Systeem heeft deel uitgemaakt van de veranderingen die we hebben doorgevoerd in de manier waarop we nieuwe mensen voor het bedrijf winnen en talenten ontwikkelen. We gebruiken Managerial Effectiveness Diagnosis en Sales Effectiveness Diagnosis om managementstijlen en gedragspatronen te identificeren. Hierdoor kunnen we de verwachtingen voor de positie en de persoon voor de functie beter op elkaar afstemmen. De resultaten zijn uitstekend. We hebben het profiel van onze mensen als dragers van verandering aangescherpt en een cultuur van resultaatgerichtheid ontwikkeld.
- Betzabe Sapien, Manager Talent Management, 3M

© 2018 WJ Reddin | Webdesign Blanc Webdesign