Organizational Surveys


Organizational Climate Survey (OCS) (.pdf)

Het Organizational Climate Survey stelt managers in staat om het klimaat in hun organisatie te analyseren en om inzicht te krijgen in benodigde verbeteringen. Een klimaat ontstaat door de manier waarop aan mensen leiding wordt gegeven, maar ook door de werkomstandigheden, de communicatiekanalen, de beloningssystemen en de motivatiebronnen. Het klimaat beïnvloedt de prestaties van mensen in termen van productiviteit, creativiteit, collegialiteit, vragen durven stellen en het bereiken  van de juiste resultaten.


OCS is waardevol voor managers door:
zichtbaarheid en duidelijk te maken welk effect hun handelen heeft op de omgeving die ze voor medewerkers creëren,
meer inzicht te bieden in het klimaat zoals ze dat zelf vaak ervaren.


De resultaten van het OCS-onderzoek worden ook vaak:
gebruikt als onderdeel van een ontwikkelingsproces voor zowel individuele leiders en managers als voor teams en werkgroepen,
toegepast en geïntegreerd als onderdeel van executive coaching of persoonlijke coaching.

OCS biedt een duidelijker beeld van het gedrag van managers en de impact daarvan. Het onderzoek kan worden gebruikt als een zelfstandige analyse voor managers maar is het doeltreffendst in combinatie met een Managerial Effectiveness Diagnosis (MED) (.pdf).
MED identificeert de gehanteerde management- en leiderschapsstijlen en de effectiviteit daarvan vanuit het oogpunt van de organisatorische dynamiek en vereisten. Door middel van OCS krijgen managers duidelijk inzicht in de impact van hun gedrag op hun team.


Organizational Culture Assessment Survey (OCAS) (.pdf)

Tijdens een OCAS-onderzoek wordt de organisatiecultuur geanalyseerd: het geheel van afspraken, gewoontes en waarden dat bepaalt hoe mensen in een organisatie met elkaar omgaan. Deze gedragsnormen bepalen het probleemoplossend vermogen, de effectiviteit, de veranderingsbereidheid en de groeigerichtheid van de organisatie.

In organisaties met een positieve en gezonde cultuur zijn de organisatiewaarden op orde en de medewerkers alert, slagvaardig en betrokken. Daar waar dit niet het geval is, ervaren organisaties een gebrek aan gedeelde waarden. Dergelijke organisaties maken uitgebreid gebruik van beleid, procedures en bureaucratie om controle uit te oefenen. Ze leunen zwaar op autoriteit. Nieuwe ideeën en werkmethoden vinden maar langzaam ingang en veranderingen kunnen het door de markt gedicteerde tempo niet bijbenen. In een zwakke organisatiecultuur hebben werknemers de neiging om de dingen juist te doen, maar minder om de juiste dingen te doen.

Uit onze onderzoeken blijkt dat een positieve cultuur ervoor zorgt dat organisaties op hun effectiefst zijn en de werknemers stimuleert om optimaal te presteren en productief te zijn. In een organisatie met een sterke cultuur houden werknemers zich bezig met de juiste dingen.

Het verschil tussen de juiste dingen doen en de dingen juist doen, uit zich in resultaten en impact.

OCAS analyseert de organisatiecultuur aan de hand van een gevalideerd en kwantificeerbaar model. Het instrument is bij uitstek geschikt om:

  • de huidige organisatiecultuur in kaart te brengen,
  • problemen en subculturen te identificeren,
  • de roep om verandering te bevestigen,
  • managers te ondersteunen bij het ontwikkelen van de juiste methoden om veranderingen te stimuleren,
  • verschillende teams te laten integreren,
  • fusies en overnames of strategische samenwerkingsverbanden te ondersteunen.
© 2018 WJ Reddin | Webdesign Blanc Webdesign