Meerwaarde door Talent Management


Het Talent Management Systeem of TMS (.pdf) bestaat uit een aantal online diagnose-instrumenten (testen) die (HR) managers gegevens bieden om verbanden te leggen tussen mensen en hun prestaties.
Zoals een financieel overzicht inzicht biedt in de financiële resultaten onder en boven de streep, zo verschaffen onze diagnose-instrumenten inzicht in managers, medewerkers en structuren van een organisatie.
 

Reddin heeft de belangrijkste factoren geïdentificeerd die te maken hebben met mensen en prestaties in een organisatie. Onze instrumenten zijn gebaseerd op 35 jaar onderzoek en worden actief toegepast in velerlei bedrijven wereldwijd.
 

Met TMS helpen we bedrijven om:
•de sleutelfactoren van talent management en arbeidsproductiviteit te identificeren,
•vast te stellen wat managers meer of minder succesvol maakt,
•potentiële managers te screenen met behulp van management diagnose instrumenten,
•beter een relatie te definiëren tussen mensen en hun prestaties,
•een strategie voor talentmanagement te formuleren dat samenhangt met de bedrijfsstrategie,
•op eenvoudige wijze een systematische methode te gebruiken waarmee gegevens uit verschillende metingen worden geanalyseerd.


TMS biedt op objectieve wijze een analyse en begeleiding bij het beoordelen van het vermogen van een organisatie om de beoogde resultaten en de juiste impact te verwezenlijken. De instrumenten ondersteunen bij het nemen beslissingen over mensen en over organisatie vraagstukken en zijn in staat daadwerkelijk waarde te creëren voor een onderneming.
 

TMS is een bijzonder pakket van diagnose en analyse instrumenten voor welke organisatie dan ook: ze zijn geïntegreerd, eenvoudig te gebruiken en direct toepasbaar in de hele organisatie of op individuele basis.
We installeren de software ter plekke.
 
Met TMS maakten we bij het beoordelen van het klimaat in onze organisatie ook gebruik van de Organizational Climate Diagnosis van Reddin. Deze diagnose heeft problemen, uitdagingen en aandachtspunten zichtbaar gemaakt, letterlijk, door die gebieden het rode licht te geven. Zo zagen we bijvoorbeeld een leider met een agressieve, dwingende stijl. Met behulp van OCD en de Managerial Effectiveness Diagnosis waren we in staat om daar bijtijds op te reageren. Het resultaat is een aanzienlijke verbetering van de sfeer binnen het team.
Manager OD, Sanofi-Aventis

© 2018 WJ Reddin | Webdesign Blanc Webdesign