Reddin General Management Program


Voortbouwend op de ervaring van Reddin’s succesvolle Management Seminars en in antwoord op behoeften van
de markt, hebben we een nieuw modulair Management Development programma ontwikkeld:
het Reddin General Management Program® (Reddin GMP®).
 

Wat kun je verwachten

In een hectische en onzekere, zakelijke omgeving zien senior managers zich voor unieke uitdagingen geplaatst.
Van hen wordt een holistische visie op bedrijf en samenleving gevraagd, ze moeten over bijzonder leiderschapskwaliteiten beschikken om leiding te geven aan crossfunctionele, professionele teams; ze moeten in
staat zijn om veranderingen succesvol te managen; ze hebben vaardigheden, kennis en inzichten nodig om strategische beslissingen te nemen en te implementeren. Van hen wordt verwacht dat ze “waarde creëren en waarde toevoegen”.

Een managementloopbaan begint gewoonlijk als junior manager op functioneel of technisch gebied. De overgang naar een meer Algemene Management functie vereist van de inmiddels senior managers een meer uitgebreid, multifunctioneel perspectief. Zonder zorgvuldige voorbereiding en ondersteuning, kan deze overgang riskant worden en jaren duren. Tijd die bedrijven zich nauwelijks kunnen veroorloven.

Het Reddin GMP® biedt de mogelijkheid om de overgang naar een meer Algemene Management functie soepeler, sneller en met meer succes te realiseren.


Voor wie is het programma geschikt?

Het Reddin GMP® is ontworpen voor:

 • Senior Managers (Functioneel of Technisch) met belangrijke crossfunctionele of crossorganisatorische verantwoordelijkheden.
 • Managers die sinds kort Business Unit Manager, Divisie Manager of Regio Manager zijn, of die zich hierop voorbereiden.
 • General Managers die de behoefte hebben om een meer alomvattend geïntegreerd perspectief te ontwikkelen en die hun strategische, financiële, en leidinggevende vaardigheden willen aanscherpen.


Investering in de toekomst

Het Reddin GMP® bestaat uit zes modules. Drie modules van één dag (een avond en de daaropvolgende dag, inclusief de avond) en drie modules van twee dagen (een avond en de daaropvolgende twee dagen, inclusief de avonden).

Het programma gaat veel verder gaat dan basisvaardigheden, theorieën en kaders. Het biedt de realiteit en de praktijk van de General Management functie. De deelnemers keren terug naar hun organisaties met de analytische vaardigheden die nodig zijn voor het identificeren en oplossen van zakelijke problemen in een onzekere en snel veranderende omgeving, en minstens net zo belangrijk: met het zelfvertrouwen dat nodig is om de complexiteit te managen waarvoor ze zich geplaatst zien.


Belangrijke voordelen

 • Onder leiding van deskundigen uit bedrijfsleven en universitaire wereld verdiepen de deelnemers zich in praktijkgerichte thema’s, actuele cases, vraagstukken, modellen en theorieën. Daarmee wordt diepgaand inzicht in relevante maatschappelijke en bedrijfskundige ontwikkelingen verworven.
 • Met praktijkvoorbeelden worden ideeën, ervaringen en strategieën uitgewisseld en worden ontwikkelingen binnen de organisaties van de deelnemers geïdentificeerd en geanalyseerd.
 • De deelnemers vormen in korte tijd een hechte groep, waarbinnen in een open sfeer ook de meer persoonlijke ontwikkeling aan de orde kan komen. Deelnemers inspireren elkaar en dagen elkaar uit om het eigen functioneren vanuit andere gezichtspunten te beschouwen. Dit leidt tot een verfrissende blik op de rol en positie in organisatie en samenleving.
 • Naast de modules dragen intercollegiale consultatie bijeenkomsten, werkgroepsessies en excursies bij aan een hoog leerrendement.


Inhoud en aanpak

Action learning is voor Reddin een beproefde en effectieve formule. Aan de basis staan deelnemers en organisaties. Hun actuele ontwikkelingen en relevante vraagstukken zijn bepalend. Zij bepalen uiteindelijk de inhoud van het programma. Vanuit een algemeen ontwerp wordt het programma gaandeweg specifieker en concreter ingevuld. Het programma richt zich vanuit een breed perspectief op verdieping van de ontwikkeling van deelnemers.

Het programma start in de eerste module met:

 • een algemene introductie op management, organisatie en omgevingsfactoren (politiek, economisch, sociaal en technologisch)
 • de introductie van een intercollegiale consultatie methode
 • een eerste onderzoek naar specifieke leervragen
 • een bedrijfssimulatie
 • de start van groepsvorming

Na elke module wordt de inhoud en de werkwijze van een volgende module gedefinieerd en voorbereid. Het definitieve ontwerp voor elke volgende module wordt voorgelegd aan de deelnemers.


Thema’s

Belangrijke thema’s die aan de orde kunnen komen:

 • Organiseren en Veranderen
 • Dynamiek van de markt
 • Strategy en Finance
 • Gedrag en communicatie
 • Cultuur en motivatie
 • Business Performance Management
 • Innovatie en ondernemerschap
 • Risicomanagement
 • Effectief management
 • Inspirerend leiderschap


Vanuit de inhoud komen praktijkopdrachten voort die in werkgroepsessie worden uitgewerkt. Actuele bedrijfsproblemen met de bijbehorende beleidsvragen staan daarin centraal. Met excursies kunnen praktijkopdrachten worden afgerond.

De organisatie en begeleiding wordt verzorgd door senior consultants van de Reddin organisatie. Voor de verschillende thema’s zijn topdeskundigen uit bedrijfsleven en universitaire wereld beschikbaar. Samen staan zij garant voor de kwaliteit van het programma.Data

Module 2018/2019 2019/20120 Aanvang Einde
         
1     19.00 uur 22.00 uur
      08.00 uur 22.00 uur
      08.00 uur 22.00 uur
         
2     19.00 uur 22.00 uur
      08.00 uur 22.00 uur
         
3     19.00 uur 22.00 uur
      08.00 uur 22.00 uur
      08.00 uur 22.00 uur
         
4     19.00 uur 22.00 uur
      08.00 uur 22.00 uur
         
5     19.00 uur 22.00 uur
      08.00 uur 22.00 uur
      08.00 uur 22.00 uur
         
6     19.00 uur 22.00 uur
      08.00 uur 22.00 uur

   
Locatie

Conferentiehotel ‘Heerlickheijd van Ermelo’

 

Kosten

  Kosten voor deelname aan het Reddin General
Management Program® bedragen € 6.400,-, exclusief BTW. 

Indicatie hotelkosten inclusief logies € 2.100.-   
Deze kosten worden apart in rekening gebracht.

Alle prijzen zijn per persoon en onder voorbehoud van wijzigingen.

50% van de cursusgelden worden voor aanvang van het programma gefactureerd en voldaan, de overige 50% voor aanvang van het   voor aanvang van de training  voor aanvang van het programma na afloop van het programma.

 

Inschrijven

Aanvragen inschrijfformulier Reddin General Management Program®

 

Informatiebijeenkomst

Open Seminars 2019:
 

3D Managers Effectiviteit 
Seminar (3-D MES)

3 februari - 8 februari
19 mei - 24 mei
1 september - 6 september
3 november - 8 november 

 

Inschrijven
 

Informeer je manager

© 2019 WJ Reddin | Webdesign Blanc Webdesign