3D Consultants Effectiviteit Seminar


Het 3-D Consultants Effectiviteit Seminar bestaat uit twee blokken van elk een avond en de daaropvolgende twee dagen. Deelnemers verkrijgen inzicht en ontwikkelen vaardigheden om als adviseur hun specifieke deskundigheid gebruikt te krijgen. Daarbij hoort een resultaatgerichte en situatiegerichte adviesstijl. Voorafgaand aan de training wordt een korte praktijkcase voorbereid en een aantal vragenlijsten ingevuld. In het eerste blok worden stapsgewijs alle aspecten van een adviestraject behandeld en toegepast. In het tweede blok worden in kleine teams twee adviesopdrachten geheel uitgevoerd en fase voor fase geëvalueerd. In dit blok spelen professionele acteurs de rol van klant. Tussen beide blokken wordt de uitgereikte theorie bestudeerd en worden praktijkopdrachten uitgevoerd.
 

Deelnemers aan het Seminar

Aan 3-D Consultants Effectiviteit nemen managers en medewerkers (consultants) deel met een adviserende functie. Het 3-D consultantseffectiviteit model heeft betrekking op alle vormen van advieswerk, zowel voor interne als externe adviseurs. Dit kunnen managers/deskundigen zijn op het gebied van bijv. financiën, informatie, techniek, organisaties, ergonomie, kunst, communicatie, veiligheid, arbo, milieu, etc.
 

Programma onderdelen

 • Consultantseffectiviteit en consultantstijlen
 • Het adviestraject
 • Weerstand in het adviesproces
 • Situationeel adviseren
 • Toepassing adviesvaardigheden
 • De adviesopdracht boeken
 • Advies afspraken maken
 • De aanpak / de adviesfasen
 • De presentatie
 • Bezwaren overwinnen
 • De follow-up
 • Actief luisteren
 • Non-verbale luistervaardigheden
 • Verbale luistervaardigheden
 • Open en gesloten vragen
 • Gespreksmodellen in het adviesproces
 • Vraagtechnieken voor adviseurs
 • Het ‘verkooptraject’ en ‘verkoopvaardigheden’
 • Beïnvloeden en het opbouwen van een verstandhouding
 • Het adviesdocument
   

Structuur van het Seminar

Gedurende de trainingsdagen zullen allerlei vaardigheden die nodig zijn in het advies proces kunnen worden beoefend. Het trainingsprogramma bestaat uit kleine blokjes theorie, gevolgd door oefeningen, tests, praktijkcases en nabesprekingen. Daarbij wordt ondermeer gebruik gemaakt van de eigen praktijk. Een uitgebreide werkmap wordt niet alleen tijdens de training gebruikt maar ook als naslagwerk en als praktijkplan. Voorts wordt gewerkt met gebruikmaking van video apparatuur.


Doel van het Seminar

Het doel van het 3-D Consultants Effectiviteit Seminar is, adviseurs meer effectief te maken. Na het seminar kunnen adviseurs een waarde-analyse van zichzelf maken en weten zij hoe zij hun effectiviteit kunnen verbeteren. Tijdens het seminar wordt theoretische kennis overgedragen, wordt inzicht verkregen in de eisen die aan een consultant worden gesteld en worden vaardigheden ontwikkeld om aan die eisen te voldoen.

Het 3-D Consultants Effectiviteit Seminar helpt de deelnemer bij:

 • het volledig tot zijn recht laten komen van zijn specifieke deskundigheid
 • het beïnvloeden van de klant en een evenwaardige (50/50) relatie leggen met de klant
 • het overtuigen van de opdrachtgever
 • het meer autoriteit verkrijgen als adviseur
 • het effectief toepassen van het adviesproces
 • het meer gebruik maken van multidisciplinaire mogelijkheden
 • het meer zakelijkheid aanbrengen in zijn functie
 • het meer gevraagd worden om adviesdiensten te verlenen

 

(Lees meer over adviseren)                      (Download een brochure)

© 2018 WJ Reddin | Webdesign Blanc Webdesign