Reddin Leadership Program


Een alternatief voor het 3-D Managers Effectiviteit Seminar®

Naast het 3-D Managers Effectiviteit Seminar (3-D MES), een seminar dat een week duurt, is nu ook een alternatief gekomen: het Reddin Leadership ProgramTM, bestaande uit drie modules van twee dagen, met een tussenruimte van een aantal weken. Een tegemoetkoming aan deelnemers die niet een hele week van hun werk weg kunnen.


Wat kun je verwachten van het Reddin Leadership Program®

Er bestaat een duidelijke en directe relatie tussen het succes van een organisatie en de effectiviteit van de managers. Ontwikkelingen op het gebied van de technologie, de grote aandacht voor kwaliteit, de situatie in de markt, de groeiende internationale concurrentie en de druk op de kosten maken een toename noodzakelijk van efficiency, flexibiliteit, en vooral …… effectiviteit.

Met het Reddin Leadership Program® worden deelnemers in de gelegenheid gesteld een belangrijke versterking en vooral ook versnelling aan te brengen in hun ontwikkeling tot succesvolle managers.
 

Leiderschap

 • Worden leiders geboren of gemaakt?
 • Wat maakt iemand tot een leider?
 • Kan iedereen een leider worden?
 • Wat zijn de kenmerkende eigenschappen van managers?
 • Wat maakt een manager succesvol?
 • Wat vind ik ervan om een manager te zijn?


Het is voor een manager, na een eerste periode van leidinggeven, van vitaal
belang om een moment de tijd te nemen voor bezinning op wat geleerd kan
worden van al die opgedane ervaringen. Wat betekent management en
leiderschap concreet? Ben ik wel een echte manager, een echte leider?

 • Doe ik als manager wel de juiste dingen? (Management Rol)
 • Hoe geef ik eigenlijk leiding? (Management Stijl)
 • Heb ik wel de kennis en vaardigheden die ik als leider nodig hebt? (Leiderschap Kwaliteiten)
 • Behaal ik wel de juiste resultaten; ben ik wel succesvol? (Managers Effectiviteit)
   


Voor wie is het programma geschikt?

Het Reddin Leadership Program® is ontworpen voor deelnemers die door opleiding of ervaring beschikken over een academisch of HBO+ niveau:

 • Managers (alle functieniveaus) die beschikken over personele verantwoordelijkheden en resultaatverantwoordelijkheden.
 • Functionele specialisten met leidinggevende ervaring, die zich voorbereiden op een eerste managementfunctie.Investering in de toekomst

Het Reddin Leadership Program® is een training, bestaande uit drie modules van twee dagen, met een tussenruimte van een aantal weken. Het is een intensieve training. De modules beginnen op een avond om 19.00 uur en eindigen twee dagen later om 22.00 uur. De verantwoordelijkheid voor ontwikkeling wordt bij de deelnemers gelaten; ze zijn de ‘case managers’ van hun eigen ontwikkeling.
Als werkmethode wordt ‘Action Learning’ toegepast, waarbij teamleren plaatsvindt in plaats van individuele ontwikkeling.


Ontwerp van het Reddin Leadership Program®

Het programma is opgebouwd op drie belangrijke pijlers:


De deelnemers werken in teamverband aan verdieping van kennis en inzicht. Ze worden daartoe geconfronteerd met een grote verscheidenheid aan cases, testen en managementproblemen die opgelost moeten worden. Ook de managementpraktijk, de organisaties van de deelnemers en de managementstijlen van de deelnemers worden daartoe benut.

De laatste module wordt volledig benut voor het oefenen van managementstijlen, managementrollen en leiderschapskwaliteiten. In bedrijfssimulaties en managementgames krijgen de deelnemers de kans te ontdekken waar hun kracht ligt, krijgen ze feedback en waardevolle adviezen.


Data

Module     Aanvang Einde
  2018 2019    
1     19.00 uur  22.00 uur
      08.00 uur  22.00 uur
       08.00 uur  22.00 uur
         
2     19.00 uur  22.00 uur
       08.00 uur  22.00 uur
       08.00 uur  22.00 uur
         
3     19.00 uur  22.00 uur
       08.00 uur  22.00 uur
       08.00 uur  22.00 uur

 

Locatie

Mennorode conferentiecentrum

 

Kosten

Kosten voor deelname aan het Reddin Leadership Program® bedragen € 3.600,-, exclusief BTW.

Indicatie hotelkosten inclusief logies € 900.-    Deze kosten worden apart in rekening gebracht.

Alle prijzen zijn per persoon en onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Informatiebijeenkomst

 

Inschrijven

Aanvragen inschrijfformulier Reddin Leadership Program®

Open Seminars 2019:
 

3D Managers Effectiviteit 
Seminar (3-D MES)

3 februari - 8 februari
19 mei - 24 mei
1 september - 6 september
3 november - 8 november 

 

Inschrijven
 

Informeer je manager

© 2019 WJ Reddin | Webdesign Blanc Webdesign