Reddin Leadership Program - Drie Pijlers

Tijdens het Reddin Leadership Program is ‘Effectiviteit’ het centrale thema.
Het programma is gebouwd op drie belangrijke pijlers:
 

Leiderschap

Over leiderschap hebben vele goeroes belangrijke en informatieve bevindingen geschreven en modellen gepubliceerd. In het Reddin Leadership ProgramTM
wordt daar een twintigtal van vergeleken en behandeld (van Daniel Coleman tot Peter Drucker en van John Kotter tot Manfred Kets de Vries).
Het 3-D Leiderschaps Model van Bill Reddin wordt vervolgens gebruikt om een juiste keuze te maken voor de managementstijl waar je als manager gebruik van maakt. Hoe opereert een manager in welke situatie het meest effectief? Het 3-D Leiderschaps Model biedt de kans om het eigen gedrag en dat van anderen positief te beïnvloeden. Kent een manager dit model, dan beheersen veranderingen hem niet meer, maar beheerst hij de veranderingen.
(lees meer over Reddin’s 3D Leiderschaps Model)
 

 

Teamwork

Het vermogen om synergie te bewerkstelligen, om een team optimaal te laten functioneren en om hen te leiden naar maximale resultaten.
Succesvol zijn wil iedereen; maar daarvoor is samenwerking onontbeerlijk en teams moeten effectief kunnen reageren op hun omgeving. Maar hoeveel teams blijken dat echt te kunnen? Het 3-D management concept ontwikkelt een unieke vorm van samenwerking, zodat alle aanwezige kwaliteiten in het team maximaal tot ontplooiing komen.

 

Outputmanagement

Leiding kunnen geven aan het proces van :

  • formuleren van verantwoordelijkheden en bevoegdheden,
  • onderlinge samenhang aanbrengen
  • doelen stellen en realiseren

Verantwoordelijkheden hebben we allemaal. Maar weten we wat we echt moeten bereiken en krijgen we daar ook de bevoegdheden en middelen voor? Hoever moet je delegeren, wat kunnen mensen aan? Met de output-gerichte management methode krijgt de manager een spoorboekje in handen om de beschikbare tijd en energie van iedereen in de organisatie op hoofdzaken te richten.

(Lees meer over Reddin’s 3D Management Concept)
 

© 2018 WJ Reddin | Webdesign Blanc Webdesign